make money online

Get Chitika eMiniMalls

Thursday, March 20, 2008

Hysterectomy: Should You or Shouldn’t You?

Should I get a hysterectomy?
Health, March 2008

by Nancy Larson

The complete lowdown on this procedure.

Although women recognize the word hysterectomy, the procedure is often misunderstood. That’s why it’s essential to ask your doc what really needs to be removed, says William Parker, MD, clinical professor OB-GYN at the University of California, Los Angeles, School of Medicine. Here’s the lowdown.

Hysterectomy is the removal of just your uterus.

Total hysterectomy includes the removal of the cervix. Nearly 90 percent of women undergoing hysterectomies have this done.

Total hysterectomy with oophorectomy is the removal of the uterus, cervix, and ovaries; around half of all total hysterectomy patients have their ovaries removed, too.

How do you find out what’s the right choice for you?

Talk with your doc. Some doctors believe removing the uterus, cervix, and ovaries is rarely appropriate. Get a second opinion if you aren’t sure.

Ask about side effects: Incontinence, lubrication and orgasm problems.

Cám ơn bạn đã ghé gioitinhtuoiteen.blogspot.com. Bạn có ý kiến thắc mắc hay bình luận gì về bài viết này vui lòng nhấn Post a Comment phía cuối. Nếu muốn nhận bài viết mới qua email hãy đăng ký địa chỉ ở khung bên trái. Để ghé thăm lại, bạn có thể nhấn vào thực đơn Favorites (Internet Explorer) hoặc Bookmark (Mozilla Firefox) lưu lên trình duyệt hay Bookmark kế dưới đây lưu lên các trang chia sẻ trực tuyến. Ngoài ra bạn có thể đọc bài viết bằng các công cụ đọc tin Feed. Tôi hy vọng bạn tim thay những thong tin thú vị từ trang này.

0 comments:

Your Ad Here